Dlaczego My?

Chorągwie i sztandary haftowane, są jednym z ważniejszych elementów określających naszą dumę i przynależność do jakiejś organizacji. Dlatego powinny być wykonane z należytą jakością i starannością, aby ich wygląd wspaniale prezentował się na wszelkiego rodzaju uroczystościach. Nasza pasja do produktów haftowanych oraz wieloletnie doświadczenie przy produkcji różnego typu produktów haftowanych, pozwala wykonać z wręcz fotograficzną jakością postać patrona, wizerunek świętego lub innego typu obraz jaki ma znaleźć się na Państwa chorągwi czy sztandarze. A płat sztandaru zostanie ozdobiony grubymi frędzlami i ozdobnymi chwostami.

Why Us?

Gonfalon and banners embroidered are one of the most important elements determining our pride and belonging to an organization. Therefore, they should be made with due quality and care so that their appearance looks great at all kinds of celebrations. Our passion for embroidered products and many years of experience in the production of various types of embroidered products, allows you to perform with almost photographic quality the figure of a patron, image of a saint or other type of image to be found on your banner or banner. A banner patch will be decorated with thick fringes and decorative tassels.