O nas

About us

Gorąco polecamy wyjątkowe produkty z naszej oferty jakimi niewątpliwie są sztandary haftowane, będące znakomitą wizytówką każdej świątyni, szkoły czy instytucji.

Firma Urbanowicz Haft jest wiodącym na rynku producentem sztandarów haftowanych. Niewątpliwym atutem naszej firmy jest wieloletnie doświadczenie w branży hafciarskiej.

Profesjonalne studio projektowe gwarantuje wykonanie każdego nawet najbardziej wyszukanego i oryginalnego projektu sztandaru.

Doświadczona i wciąż podnosząca swoje kwalifikacje załoga oraz nowoczesny park maszynowy sprawiają, że wyprodukowane przez naszą firmę sztandary haftowane charakteryzują się najwyższą jakością wykonania.

Zlecenia na sztandary haftowane wykonujemy w oparciu o przedstawiony projekt klienta lub nasz profesjonalny projektant wykona projekt dla Państwa. Zamówienia na sztandary haftowane realizujemy w terminie od 30 dni od momentu zaakceptowania ostatecznej wersji projektu (w zależności od ilości zamówień).

Również proponujemy terminy ekspresowe – za dodatkową dopłatą 30% wartości zamówienia (termin do ustalenia).

Po akceptacji projektu wstawiamy fakturę na zaliczkę w wysokości 20% wartości usług. Wykonany sztandar można odebrać osobiście lub wysyłamy firmą kurierską.

Wizerunki postaci na sztandarach haftujemy z fotograficznym podobieństwem i dbałością o najdrobniejsze szczegóły.

W naszej ofercie znajdziecie Państwo również sztandary haftowane z wizerunkiem fotograficznym (obraz na tkaninie) wykonanym nowoczesną technologią dającą 100% gwarancji zachowania kolorów i jednocześnie odpornej na warunki atmosferyczne.

Sztandary haftowane wykonane w naszej firmie oprócz doskonałej jakości cechuje również przystępna cena. Koszt sztandaru kształtuje się w przedziale 3000-6000 zł, a jego cena zależna jest od ilości elementów haftowanych oraz od stopnia skomplikowania projekt.

We highly recommend unique products from our offer, which undoubtedly are embroidered banners, being a great showcase of every temple, school or institution.

Urbanowicz Haft is a leading manufacturer of embroidered banners on the market. An unquestionable advantage of our company is many years of experience in the embroidery industry.

A professional design studio guarantees the performance of every even the most sophisticated and original banner design.

Experienced and still improving their qualifications, the crew and modern machine park make the embroidered banners produced by our company characterized by the highest quality of workmanship.

We make orders for embroidered banners based on the presented client's project or our professional designer will make a project for you. We carry out orders for embroidered banners within 30 days of accepting the final version of the project.

We also offer express terms - with an additional payment of 30% of the order value (date to be determined).

After accepting the project, we put an invoice for an advance payment of 20% of the value of the services. The completed banner can be picked up in person or sent by courier.

We embroider the images of characters on banners with photographic similarity and attention to the smallest details.

In our offer you will also find embroidered banners with a photographic image (painting on fabric) made with modern technology that gives a 100% guarantee of color retention and at the same time resistant to weather conditions.

Embroidered banners made in our company in addition to excellent quality also features an affordable price. The cost of the banner is in the range of 3000-6000 PLN, and its price depends on the number of embroidered elements and the degree of complexity of the design.